Hội đồng cố vấn


                                                                                                                  

NGND. Thiếu Tướng. GS. TS. TRƯƠNG GIANG LONG
Chủ tịch Hội đồng Cố vấn
(Ủy viên Hội đồng lý luận trung ương, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện chính trị công an nhân dân)